Splošni pogoji

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh DC Traveljevih aranžmajev in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta DC Travel oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter na www.dc-travel.si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira DC Travel, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.